نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی دلایل سرخشکیدگی و زردی زود هنگام درختان چنار (platanus sp.) در شهر مشهد با استفاده از تجزیه رگرسیون مکانی (GGE biplot)

دوره 27، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 259-274

10.22067/jhorts4.v0i0.26354

امیر لکزیان؛ ولی فیضی‌اصل؛ علی تهرانی‌فر؛ اکرم حلاج‌نیا؛ حدیثه رحمانی؛ پیام پاکدل؛ هدایت محسنی؛ آرزو طالبی


2. تعیین ‌نُرم‌ های دریس و ارزیابی وضعیت تغذیه‌ای درختان چنار (Platanus sp.) در مشهد

دوره 26، شماره 1، بهار 1391

10.22067/jhorts4.v0i0.12887

امیر لکزیان؛ ولی فیضی اصل؛ علی تهرانی فر؛ اکرم حلاج نیا؛ حدیثه رحمانی؛ پیام پاکدل؛ سید هدایت محسنی؛ آرزو طالبی