نویسنده = �������� �������� �������������� �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. برآورد ترکیب پذیری عمومی، خصوصی و هتروزیس تعدادی از لاینهای خیار برای کیفیت میوه از طریق تلاقی دی آلل ناقص

دوره 26، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 350-357

10.22067/jhorts4.v0i0.18147

جمالعلی الفتی چیرانی؛ غلامعلی پیوست؛ حبیب اله سمیع زاده لاهیجی؛ بابک ربیعی؛ سیداکبر خداپرست