نویسنده = ����������������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کارایی مارکر اسکار SCC8 درشناسایی ارقام و نتاج بیدانه انگور

دوره 28، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 154-158

10.22067/jhorts4.v0i0.39342

مصطفی عالی‌فر؛ علی عبادی؛ محمدرضا فتاحی‌مقدم