نویسنده = ��������������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. اثر تیمار هیومیک‌اسید و نانوذرات نقره در افزایش عمر پس از برداشت گل شاخه بریده مریم رقم «سینگل»

دوره 28، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 185-191

10.22067/jhorts4.v0i0.39389

مجید امانی‌بِنی؛ عبداله حاتم‌زاده؛ علی نیکبخت؛ محمود قاسم‌نژاد؛ سارا نیکخواه‌بهرامی؛ سهراب داورپناه