نویسنده = ������������ ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. اثرمحلول‌پاشی مونو و دی‌ پتاسیم فسفات بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی انار رقم ’ملس ساوه‘

دوره 28، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 379-387

10.22067/jhorts4.v0i0.42862

محمد علی عسگری سرچشمه؛ مصباح بابالار؛ مرجان سادات حسینی؛ مجید امانی بنی