نویسنده = ������ �������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. اثر دور آبیاری بر برخی از خصوصیات رشدی پرتقال تامسون ناول پیوند شده بر روی سه پایه مرکبات

دوره 28، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 416-426

10.22067/jhorts4.v0i0.42866

محمود قاسم نژاد؛ علی مومن پور؛ علیرضا عبداله پور؛ علیرضا شیخ اشکوری