نویسنده = ������������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. استخراج و شناسایی ترکیبات فرار دو گونه مریم‌گلی بومی ایران (Salvia limbata وSalvia multicaulis ) با استفاده از روش میکرواستخراج با فاز جامد

دوره 29، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 466-473

10.22067/jhorts4.v0i0.40346

صدراله رمضانی؛ علیرضا عباسی؛ عبدالعلی شجاعیان؛ نوراله احمدی؛ رزاریا کوزولینو؛ سونیا پیاچنته