نویسنده = ایمان روح اللهی
بهبود عملکرد گل رز تحت تیمارهای هرس جوانه و خم‌سازی شاخه در رقم آولانچ گل رز

دوره 34، شماره 3، آذر 1399، صفحه 521-533

10.22067/jhorts4.v34i3.86197

مهدی باقری؛ ایمان روح اللهی؛ ساسان علی نیائی فرد