نویسنده = ������ ������������ �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر خشک کردن مادون قرمز بر خصوصیات کیفی میوه سماق (Rhus coriaria L.)

دوره 34، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 493-504

10.22067/jhorts4.v34i3.85009

علی حسنی؛ محمد هادی خوش تقاضا؛ محمد تقی عبادی