سبزیکاری
بررسی صفات زراعی، تولید محصول و شاخص‌های اقتصادی در کشت مخلوط اسفناج با نخود

جواد حمزه ئی؛ مسعود خیشوند

دوره 37، شماره 2 ، مرداد 1402، ، صفحه 363-376

https://doi.org/10.22067/jhs.2022.75899.1153

چکیده
  به‌‌منظور بررسی صفات زراعی، عملکرد و شاخص‌های اقتصادی در کشت مخلوط اسفناج با نخود، آزمایشی به صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تیمار و سه تکرار در سال زراعی 96-1395 در شهرستان تویسرکان اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل کشت مخلوط افزایشی 20 درصد نخود با اسفناج، کشت مخلوط جایگزینی 60 درصد اسفناج + 40 درصد نخود و کشت‌‌های خالص اسفناج ...  بیشتر

ارزیابی عملکرد و برخی صفات مورفولوژیک تره فرنگی (Allium porrum L.) در کشت مخلوط با شبدر سفید (Trifolium repens L.)

احسان ابراهیمی؛ علیرضا باقری؛ فرانک نوربخش

دوره 29، شماره 3 ، آذر 1394، ، صفحه 435-442

https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.33783

چکیده
  کشت مخلوط می‌تواند راه‌حلی جایگزین برای تولید محصول در سیستم‌های رایج کشاورزی که در آن‌ها تک‌کشتی رواج دارد، باشد. لذا آزمایشی به‌منظور ارزیابی اثر مدیریت کشت همزمان گیاه4 در سال زراعی 2012 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه کاسل آلمان انجام شد. در این آزمایش از طرح آزمایشی بلوک‌های کامل تصادفی استفاده شد و تیمارهای آزمایش (6 تیمار) شامل: ...  بیشتر