کلیدواژه‌ها = پیاز
تعداد مقالات: 4
4. اثر تقسیط و میزان کود اوره بر تجمع نیترات و عملکرد سوخ پیاز در تولید خارج از فصل در دشت جیرفت

دوره 27، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 400-410

10.22067/jhorts4.v0i0.30582

سعیده منصور بهمنی؛ وحیدرضا صفاری؛ علی اکبر مقصودی مود