کلیدواژه‌ها = اوره
تعداد مقالات: 5
2. تأثیر اوره بر برخی پاسخ‌های رشد و عناصر غذایی اسفناج (Spinacia oleracea L.) در سطوح مختلف شوری خاک

دوره 35، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-12

10.22067/jhs.2021.60687.0

صلاح الدین مرادی؛ لیلا جهانبان؛ لیلا غیرتی آرانی؛ جمال شیخی؛ عبدالمجید رونقی


3. اثر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد، محتوای نیترات، عملکرد اسانس و برخی صفات فیزیولوژیکی چهار رقم ریحان

دوره 34، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 285-301

10.22067/jhorts4.v34i2.83778

فرج مویدی؛ سجاد کردی؛ علی اشرف مهرابی؛ سهیلا دست برهان


5. اثر تقسیط و میزان کود اوره بر تجمع نیترات و عملکرد سوخ پیاز در تولید خارج از فصل در دشت جیرفت

دوره 27، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 400-410

10.22067/jhorts4.v0i0.30582

سعیده منصور بهمنی؛ وحیدرضا صفاری؛ علی اکبر مقصودی مود