کلیدواژه‌ها = عملکرد
بررسی سازگاری و مقایسه 15 رقم زیتون ایرانی و خارجی تحت شرایط سرپل ذهاب

دوره 27، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 166-177

10.22067/jhorts4.v0i0.24816

ابوالمحسن حاجی امیری؛ هوشمند صفری؛ محمد گردکانه؛ مرزبان نجفی


بررسی سازگاری و مقایسه صفات کمی و کیفی برخی از ارقام شلیل در شرایط اقلیمی مشکین‌شهر

دوره 27، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 44-51

10.22067/jhorts4.v0i0.20785

حسین فتحی؛ حسین کربلایی خیاوی؛ یوسف جهانی جلودار؛ ناصر بوذری


تأثیر اسید هومیک بر صفات رویشی و عملکرد گوجه فرنگی رقم آیزابلا

دوره 26، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 358-363

10.22067/jhorts4.v0i0.18148

سهیلا کمری؛ غلامعلی پیوست؛ محمود قاسم نژاد


بررسی اثر مالچ و دور آبیاری بر عملکرد و کیفیت میوه دو رقم خربزه استان خراسان رضوی

دوره 26، شماره 3، آذر 1391

10.22067/jhorts4.v0i0.15217

حسین نستری نصرآبادی؛ سید حسین نعمتی؛ علیرضا سبحانی؛ حسین آرویی


تاثیر زمان هرس و تیمار محل زخم با سولفات روی بر ویژگی های رویشی، کمی و کیفی انگور عسکری

دوره 26، شماره 1، خرداد 1391

10.22067/jhorts4.v0i0.12891

عنایت اله تفضلی؛ فردین بوستانی؛ بیژن کاوسی؛ سید مهدی حسینی فرهی؛ سید نعمت اله موسوی