کلیدواژه‌ها = گوجه‌فرنگی
تعداد مقالات: 5
1. مطالعه وجود SNPها در ژن‌های SUNو OVATEدخیل در شکل میوه گوجه‌فرنگی

دوره 35، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 169-182

10.22067/jhs.2021.61531.0

ساناز خضرلو؛ بابک عبدالهی مندولکانی


2. اثر اندوفیت باکتریایی (aurantiacum Exigubacterium) جداسازی شده از گیاه شورپسند (Salsola imbricata) بر صفات رشدی گیاهچه گوجه‌فرنگی تحت تنش شوری

دوره 35، شماره 1، بهار 1400، صفحه 153-167

10.22067/jhs.2021.61963.0

سهیلا آقائی درگیری؛ داود صمصام پور؛ مجید عسکری سیاهویی؛ عبدالنبی باقری