کلیدواژه‌ها = پراکسیداسیون لیپید
تعداد مقالات: 2
1. اثر دمای پایین بر خصوصیات فیزیولوژی و بیوشیمیایی برخی ژنوتیپ‌های شبه پرتقال در شمال کشور

دوره 31، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 739-750

10.22067/jhorts4.v31i4.59361

صالح محمدی؛ حمیدرضا خزاعی؛ احمد نظامی؛ یحیی تاجور


2. اثر تیمار هیومیک‌اسید و نانوذرات نقره در افزایش عمر پس از برداشت گل شاخه بریده مریم رقم «سینگل»

دوره 28، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 185-191

10.22067/jhorts4.v0i0.39389

مجید امانی‌بِنی؛ عبداله حاتم‌زاده؛ علی نیکبخت؛ محمود قاسم‌نژاد؛ سارا نیکخواه‌بهرامی؛ سهراب داورپناه