کلیدواژه‌ها = کارتنوئید
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی ترکیبات فیتوشیمیایی میوه برخی از ارقام و ژنوتیپ های آلو و گوجه

دوره 31، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 789-802

10.22067/jhorts4.v31i4.61581

زهرا فلاتی؛ محمدرضا فتاحی مقدم؛ علی عبادی


3. مقایسه خواص آنتی‌اکسیدانی 21 توده جعفری بومی ایران در شرایط اهواز

دوره 28، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 236-244

10.22067/jhorts4.v0i0.39408

زیبا بیراوند؛ ناصر عالم‌زاده‌انصاری؛ موسی موسوی؛ عباس کوهپایگانی