کلیدواژه‌ها = آبیاری
تعداد مقالات: 5
2. تأثیر سطوح مختلف کم‌آبی بر برخی صفات بیوشیمیایی دو گونه گل جعفری آفریقایی و فرانسوی

دوره 31، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 590-598

10.22067/jhorts4.v31i3.59172

سید موسی موسوی؛ مهرانگیز چهرازی؛ اسمعیل خالقی


4. مطالعه اثر کودهای زیستی و دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum- graecum L.)

دوره 29، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 426-434

10.22067/jhorts4.v0i0.32414

مسلم جابری؛ رضا برادران؛ سید غلامرضا موسوی؛ مهسا اقحوانی شجری