کلیدواژه‌ها = عناصر غذایی
تعداد مقالات: 14
1. اثر بسترهای مختلف بر ویژگی‌های خاک و صفات فیزیولوژیکی گیاهان ختمی (Aleca rosea L.) تحت تنش خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1400

10.22067/jhs.2021.71383.1073

تکتم اورعی؛ محمود شور؛ علی تهرانی فر؛ سید حسین نعمتی؛ عطیه اورعی


3. تأثیر شکل نیتروژن بر ترکیب شیمیایی و عملکرد ارقام کاهو (Lactuca sativa L.) در کشت بدون خاک

دوره 34، شماره 1، بهار 1399، صفحه 119-130

10.22067/jhorts4.v34i1.80949

عاطفه بیگی هرچگانی؛ شهرام کیانی؛ علیرضا حسین پور


4. پرآوری شاخساره درون‌شیشه‌ای گلابی رقم شکری تحت تاثیر عناصر غذایی محیط‌کشت در فضای نرم افزار Design Expert

دوره 33، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 577-591

10.22067/jhorts4.v33i4.70420

ساجده کریم پور؛ غلامحسین داوری نژاد؛ محمد زکی عقل؛ محمدرضا صفرنژاد


10. ارزیابی دلایل سرخشکیدگی و زردی زود هنگام درختان چنار (platanus sp.) در شهر مشهد با استفاده از تجزیه رگرسیون مکانی (GGE biplot)

دوره 27، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 259-274

10.22067/jhorts4.v0i0.26354

امیر لکزیان؛ ولی فیضی‌اصل؛ علی تهرانی‌فر؛ اکرم حلاج‌نیا؛ حدیثه رحمانی؛ پیام پاکدل؛ هدایت محسنی؛ آرزو طالبی


12. تاثیر تیمار های کودی در سطوح مختلف فشردگی بر روی برخی از صفات کیفی چمن پاییزه

دوره 27، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 193-200

10.22067/jhorts4.v0i0.24820

سهیلا جواهری؛ حسین زارعی؛ سید علیرضا موحدی نائینی؛ قربانعلی روشنی


13. اثر ریزموجودات مفید در شرایط تنش آبی بر تشکیل جوانه های گل دو ژنوتیپ بادام

دوره 27، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 217-226

10.22067/jhorts4.v0i0.24824

علی اکبر شکوهیان؛ غلامحسین داوری‌نژاد؛ علی تهرانی‌فر؛ علی رسول‌زاده


14. بررسی میزان مقاومت پایه های پسته به بیکربنات سدیم

دوره 26، شماره 3، پاییز 1391

10.22067/jhorts4.v0i0.15212

محبوبه رجبی؛ حمیدرضا روستا؛ حمیدرضا کریمی؛ حسین حکم آبادی