کلیدواژه‌ها = انبارداری
تعداد مقالات: 8
3. تعیین زمان برداشت و عمر انبارمانی مناسب میوه نارنگی کینو در شهرستان جیرفت

دوره 31، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 483-491

10.22067/jhorts4.v31i3.45534

سید مهدی میری؛ میثم سالاری؛ احمد احمدپور


6. اثر پیش تیمار حرارت و اسانس‌های گیاهی بر خواص پس از برداشت پرتقال خونی

دوره 27، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 418-423

10.22067/jhorts4.v0i0.30589

عصمت برزنونی؛ محمدحسین آق خانی؛ عبدالمجید مسکوکی؛ محمد حسین عباسپورفرد