اثر پرتوتابی UV-C بر کیفیت و عمر انبارداری پسته تازه ارقام اوحدی و اکبری

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه ولی عصر رفسنجان

چکیده

چکیده
در این پژوهش پسته‌های تازه ارقام «اوحدی» و «اکبری» به دو صورت حبه و خوشه در معرض تابش UV-C با طول موج 0، 3، 6 و 12 kj/m2 قرار گرفته و پس از آن در دمای 1±3 درجه سانتی‌گراد به مدت 45 روز نگه‌داری شدند. پس از 20 و 45 روز انبارداری، خصوصیات یا ویژگی‌هایی شامل کاهش وزن، ارزیابی حسی، سفتی و فعالیت میکروبی پسته‌های تازه اندازه‌گیری شد. نتایج حاصل بیانگر آن است که میزان کاهش وزن حبه (77/28 درصد) کمتر از خوشه (39/33 درصد) پسته‌های تازه است. تیمار UV-C kj/m26 کمترین میزان کاهش وزن را نسبت به تیمارهای دیگر داشت (01/0P

عنوان مقاله [English]

The Effect of UV-C Irradiation on the Quality and Shelf Life of Fresh Pistachio Nut Cultivars (Ohadi and Akbari)

نویسندگان [English]

  • H. Khatib
  • hossein mirdehghan
  • N. Doraki
vali-e-asr
چکیده [English]

Abstract
In this study, fresh pistachio of 'Ohadi' and 'Akbari' cultivars expose to the UV-C radiation with a wavelength of 0, 3, 6 and 12 KJ/m2, then located at temperature of 1 ± 3 degrees Celsius for 45 days. Properties or attributes, including weight loss, stiffness and sensory evaluation of fresh pistachio after 20 and 45 days storage were measured. Results showed that pistachio nut weight losses (28.77%) was less than the amount of weight loss of pistachio clusters (33.39%). UV-C 6 kj/m2 treatment showed lowest weight loss than other treatments (p

CAPTCHA Image