[1]
محمدی‌نژادش., غلامیم. و اثنی عشریم. 2013. بررسی اثر ترکیب محیط کشت و نوع سیتوکینین بر استقرار و پرآوری ریز نمونه های گردوی Z60. علوم باغبانی. 27, 1 (آوریل 2013), 67-73. DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.20792.