[1]
رضائی چیانها., زهتاب سلماسیس., پیرزادع. و رحیمیا. 2015. اثر محلول پاشی عناصر ریز مغذی آهن، روی و منگنز بر عملکرد، اجزای عملکرد و روغن دانه همیشه بهار (L. Calendula officinalis). علوم باغبانی. 29, 1 (فوریه 2015), 95-102. DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.24618.