[1]
جلیلیج., جلیلیخ. و سهرابیه. 2013. امکان افزایش دور آبیاری بدون کاهش رشد رویشی نهال‌های رز با اعمال پلیمر سوپرجاذب Trawat A200 در یک منطقه نیمه خشک. علوم باغبانی. 27, 2 (آگوست 2013), 185-192. DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.24819.