[1]
جابریم., برادرانر., موسویس.غ. و اقحوانی شجریم. 2015. مطالعه اثر کودهای زیستی و دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum- graecum L.). علوم باغبانی. 29, 3 (جولای 2015), 426-434. DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.32414.