(1)
بیاتح.; عزیزیم.; شورم.; وحدتین. تاثیر اتانول و اسانس گیاهان دارویی در افزایش عمرگلجایی گل‌های شاخه بریده میخک رقم (Dianthus Caryophyllus Cv. Yellow Candy). jhorts4 2012, 25.