رضائی چیانها.; زهتاب سلماسیس.; پیرزادع.; رحیمیا. اثر محلول پاشی عناصر ریز مغذی آهن، روی و منگنز بر عملکرد، اجزای عملکرد و روغن دانه همیشه بهار (L. Calendula officinalis). علوم باغبانی, v. 29, n. 1, p. 95-102, 22 فوریه 2015.