[1]
حقیقیم. و کافیم., “اثر سمیت کادمیم بر تغییر میزان شاخص‌های پرولین و آنتی اکسیدان‌ها در کاهو (Lactuca sativa L.)”, jhorts4, ج 27, ش 4, صص 359-366, ژانویه 2014.