[1]
رئیسی سربیژنع., برومندن., و ظاهرآراط., “تاثیر محلول‌پاشی نیتروژن و روی بر صفات کمی چای ترش (Hibiscus Sabdariffa) در منطقه جیرفت”, jhorts4, ج 30, ش 1, صص 93-101, دسامبر 2015.