[1]
جوادیت., “اثر پاکلوبوترازول بر خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و تبادلات گازی گلابی در شرایط رژیم‌های مختلف آبیاری”, jhorts4, ج 30, ش 2, صص 336-347, فوریه 2016.