[1]
صفرزادهآ., برزینگ., و طالعید., “اثر نیتریک اکساید و آربوسکولار میکوریزا بر برخی صفات فیزیولوژیک گیاه شیرین‌بیان تحت تنش شوری”, jhorts4, ج 33, ش 1, صص 53-64, ژوئن 2019.