دارابید., بابالارب., کاشیک., و خدادادیخ. “آنالیز رشد و بررسی تغییرات کربوهیدرات‌های غیر ساختمانی ساده هنگام تشکیل سوخ در ارقام پیاز در شرایط اقلیمی کرج”. علوم باغبانی, ج 23, ش 1, اکتبر 2009, doi:10.22067/jhorts4.v1388i1.1909.