رضائی چیانهاسماعیل, زهتاب سلماسیسعید, پیرزادعلیرضا, و رحیمیامیر. “اثر محلول پاشی عناصر ریز مغذی آهن، روی و منگنز بر عملکرد، اجزای عملکرد و روغن دانه همیشه بهار (L. Calendula Officinalis)”. علوم باغبانی 29, no. 1 (فوریه 22, 2015): 95-102. دسترسی مارس 29, 2020. https://jhs.um.ac.ir/article/view/24618.