باقریمحمد حسن, و روستاحمید رضا. “اثر نوع نیتروژن و سطوح اکسیژن در محلول غذایی بر رشد و برخی عناصر پرمصرف کاهو (Lactuca Sativa Cv. Great Leak) در کشت هیدروپونیک”. علوم باغبانی 27, no. 2 (آگوست 14, 2013): 148-157. دسترسی آوریل 8, 2020. https://jhs.um.ac.ir/article/view/24812.