جلیلیجلال, جلیلیخلیل, و سهرابیهرمز. “امکان افزایش دور آبیاری بدون کاهش رشد رویشی نهال‌های رز با اعمال پلیمر سوپرجاذب Trawat A200 در یک منطقه نیمه خشک”. علوم باغبانی 27, no. 2 (آگوست 14, 2013): 185-192. دسترسی آوریل 3, 2020. https://jhs.um.ac.ir/article/view/24819.