شیخ محمدیمحمد حسین, اعتمادینعمت الله, و نیکبختعلی. “بررسی اثر ترینگزاپک اتیل بر افزایش مقاومت به تنش خشکی در چمن علف گندمی بیابانی (Agropyron Desertorum)”. علوم باغبانی 31, no. 1 (دسامبر 11, 2016): 14-24. دسترسی آگوست 4, 2020. https://jhs.um.ac.ir/article/view/25045.