صالحی ساردوییعلی, و رهبریانپرویز. “اثر بسترهای کشت بر رشد و نمو و پاجوش‌دهی پاندانوس”. علوم باغبانی 30, no. 2 (فوریه 14, 2016): 163-168. دسترسی اکتبر 31, 2020. https://jhs.um.ac.ir/article/view/27049.