بیگیسمیه, عزیزیمجید, نعمتیسید حسین, و روشن فروستانیوحید. “بررسی خصوصیات مورفولوژیکی، راندمان آب مصرفی و اسانس ریحان (Ocimum Basilicum Var. Keshkeni Luvelou) تحت تأثیر کاربرد برگ پنیرک و پلیمر سوپرجاذب”. علوم باغبانی 29, no. 3 (می 12, 2015): 388-396. دسترسی آوریل 3, 2020. https://jhs.um.ac.ir/article/view/27553.