رضوانی مقدمپرویز, و سیدیسید محمد. “تاثیر کودهای آلی، بیولوژیک و شیمیایی بر عملکرد پروتئین خام، روغن و اسیدهای چرب سیاهدانه (Nigella Sativa L.)”. علوم باغبانی 29, no. 1 (فوریه 22, 2015): 119-126. دسترسی فوریه 21, 2020. https://jhs.um.ac.ir/article/view/28253.