نعمتی دربندیهاجر, عزیزیمجید, محمدیسمانه, و کریم‌پورساجده. “بررسی اثر محلول‌پاشی با غلظت‌های مختلف عصاره ورمی‌کمپوست (ورمی واش) بر صفات مورفولوژیک، درصد و عملکرد اسانس گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa Officinalis L.)”. علوم باغبانی 27, no. 4 (ژانویه 5, 2014): 411-417. دسترسی آگوست 6, 2020. https://jhs.um.ac.ir/article/view/30588.