مکوندیمهدی, شاهپوریسعادت, و رامینعلی اکبر. “تأثیر 1-متیل‌سیکلو‌پروپن و کلرید کلسیم بر افزایش طول عمر انباری میوه رسیده سبز زیتون رقم "میشن"”. علوم باغبانی 27, no. 4 (ژانویه 6, 2014): 488-494. دسترسی فوریه 18, 2020. https://jhs.um.ac.ir/article/view/30666.