جوانمردیجمال, و حسن شاهیانعذرا. “تأثیر اسیدهیومیک و چای‌کود مواد آلی بر فیزیولوژی گیاهی و ویژگی‌های میوه پپینو (Solanum Muricatum)”. علوم باغبانی 30, no. 1 (دسامبر 28, 2015): 59-68. دسترسی آوریل 5, 2020. https://jhs.um.ac.ir/article/view/31662.