میریسید مهدی, سالاریمیثم, و احمدپوراحمد. “تعیین زمان برداشت و عمر انبارمانی مناسب میوه نارنگی کینو در شهرستان جیرفت”. علوم باغبانی 31, no. 3 (اکتبر 3, 2017): 483-491. دسترسی آوریل 5, 2020. https://jhs.um.ac.ir/article/view/45534.