مطلوبیمنصور, ماهوتچیان اصلرضا, و صباغ نیازینب. “تاثیر تیمارهای فیزیکی بر کیفیت گل‌های ارقام رز گلخانه‌ای”. علوم باغبانی 30, no. 3 (می 11, 2016): 501-507. دسترسی مارس 28, 2020. https://jhs.um.ac.ir/article/view/46754.