حسنی جیفرودیحسن, محب الدینیمهدی, اسماعیل‌پوربهروز, و چمنیاسماعیل. “بهینه سازی کالوس زایی و باززایی دو توده بومی گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum– Graecum) در شرایط درون شیشه ای”. علوم باغبانی 31, no. 1 (فوریه 25, 2017): 180-189. دسترسی آوریل 5, 2020. https://jhs.um.ac.ir/article/view/49180.