پرویزیخسرو, سوریجهانبخش, و محمودیراحله. “بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد کل و میزان عملکرد قابل فروش ارقام سیب زمینی در همدان”. علوم باغبانی 25, no. 1 (سپتامبر 13, 2011). دسترسی فوریه 21, 2020. https://jhs.um.ac.ir/article/view/9753.