1.
لکزیانا, فیضی اصلو, تهرانی فرع, حلاج نیاا, رحمانیح, پاکدلپ, محسنیسه, طالبیآ. تعیین ‌نُرم‌ های دریس و ارزیابی وضعیت تغذیه‌ای درختان چنار (Platanus sp.) در مشهد. jhorts4 [اینترنت]. 1 [ارجاع شده 29 مارس 2020];26(1). قابل دسترس در: https://jhs.um.ac.ir/article/view/12887