1.
دارابید, بابالارب, کاشیک, خدادادیخ. آنالیز رشد و بررسی تغییرات کربوهیدرات‌های غیر ساختمانی ساده هنگام تشکیل سوخ در ارقام پیاز در شرایط اقلیمی کرج. jhorts4 [اینترنت]. 13 اکتبر 2009 [ارجاع شده 3 آوریل 2020];23(1). قابل دسترس در: https://jhs.um.ac.ir/article/view/1909