1.
احرارا, دلشادد, بابالارب. بهبود کارایی مصرف آب و کود در کشت بدون خاک خیار گلخانه‌ای با استفاده از پیوند و پلیمرهای ابرجاذب. jhorts4 [اینترنت]. 13 اکتبر 2009 [ارجاع شده 28 مارس 2020];23(1). قابل دسترس در: https://jhs.um.ac.ir/article/view/1913