1.
رضائی چیانها, زهتاب سلماسیس, پیرزادع, رحیمیا. اثر محلول پاشی عناصر ریز مغذی آهن، روی و منگنز بر عملکرد، اجزای عملکرد و روغن دانه همیشه بهار (L. Calendula officinalis). jhorts4 [اینترنت]. 22 فوریه 2015 [ارجاع شده 5 آوریل 2020];29(1):95-102. قابل دسترس در: https://jhs.um.ac.ir/article/view/24618