1.
باقریمح, روستاحر. اثر نوع نیتروژن و سطوح اکسیژن در محلول غذایی بر رشد و برخی عناصر پرمصرف کاهو (Lactuca sativa cv. Great leak) در کشت هیدروپونیک. jhorts4 [اینترنت]. 14 آگوست 2013 [ارجاع شده 5 آوریل 2020];27(2):148-57. قابل دسترس در: https://jhs.um.ac.ir/article/view/24812